Algemene voorwaarden & huisregels

Bij het maken van een afspraak verklaart u zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels.

 • In geval van een massagebehandeling zal de klant gevraagd worden om de te behandelen lichaamsdelen te ontkleden. Volgende regel geldt in de praktijk: u houdt steeds uw ondergoed aan.
 • Er wordt geen erotische dienstverlening aangeboden. Klanten die seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen vertonen, worden direct uit mijn praktijk verwijderd.
 • Klanten kunnen eenzijdig geweigerd worden zonder hiervoor een reden op te geven.

 • Alle behandelingen zijn op afspraak.
 • Afspraak annuleren:
  Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch of mondeling afgezegd of verplaatst worden. Indien de annulering niet of te laat geschiedt zullen de kosten van de behandeling voor 100% in rekening worden gebracht.

 • De tarieven kunnen ten allen tijde worden aangepast. Tijdelijke acties kunnen vroegtijdig worden stopgezet of aangepast worden.
 • Massagetherapeute Jo Verbruggen is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet toepasselijk. (Art. 56, § 2, W. BTW)

De betaling moet onmiddellijk na afloop van de behandeling en uitsluitend contant te worden voldaan.

Bij afspraak vergeten of niet nakomen ben ik genoodzaakt om deze toch aan te rekenen. U krijgt dan een betaalverzoek toegestuurd of wordt bij aangerekend bij een volgende afspraak.

Cadeaubonnen blijven 12 maanden geldig na uitgiftedatum.

 • Lichamelijke klachten dienen voor elke behandeling besproken te worden. Er kan eenzijdig door de massagetherapeute worden afgezien van een behandeling indien bepaalde klachten dit niet toelaten.
 • Indien u onder behandeling bent van een arts en/of specialist is het raadzaam deze eerst te raadplegen betreffende een behandeling.
 • Indien de cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient de cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te vermelden.

 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens de afspraak aan mij verstrekt.
 • Massagetherapeute Jo Verbruggen is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerd verstrekte informatie alsook het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Massagetherapeute Jo Verbruggen is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Praktijk Yojoma

Mensen een moment van rust aanbieden in deze tijden van gehaast leven en stress.